Bài chia sẻ của cha Giuse Nguyễn Thiết Thắng trong ngày gặp mặt giới trẻ giáo hạt Sơn TâyBài chia sẻ của cha Giuse Nguyễn Thiết Thắng trong ngày gặp mặt giới trẻ giáo hạt Sơn Tây, tại nhà thờ chính toà Sơn Lộc, ngày 31.12.22018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes