BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 06 - 10/01/2019


BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 06 - 10/01/2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình tĩnh tâm tháng 1 năm 2019 2 Giáo Phận Phú Cường: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế 08.01.2019 3 29 tân tòng được sinh ra trong Lễ Hiển Linh năm 2019, tại Nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm 4 Thánh lễ đầu tháng 01.2019 tại Linh Địa La Vang

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes