Giải đáp Mục vụ: Pháp luân công và đức tin Công giáoGiải đáp Mục vụ : Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP. Điều hợp : Duy Thủy - Pháp luân công và đức tin Công giáo - Sự khác biệt giữa vô thần, hữu thần, và bất khả tri - Đời sống chứng nhân

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes