Giáo Hội Năm Châu 07/01/2019: Khủng hoảng tại Bộ Truyền Thông Tòa Thánh trong năm 2018• Những khủng hoảng tại Bộ Truyền Thông Tòa Thánh trong năm 2018 • Một linh mục hưu trí tặng 1 triệu mỹ kim để tạo một ghế giáo sư thần học cho Đại Học thế tục của Tiểu Bang Colorado • 400 trẻ em tại Hà Lan có nguy cơ bị trục xuất • Ba nước vùng Baltic tham gia vào dự án một cuốn sách chung về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô • Nhìn lại các chuyến tông du của Đức Thánh Cha trong năm 2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes