LHS 17.01: CHÚNG TA CÓ BIẾT ƠN VÀ MẠNH DẠN KỂ VỚI MỌI NGƯỜI VỀ ƠN MÌNH ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GIÊSU CỨU?LHS Thứ Năm 17.01: CHÚNG TA CÓ BIẾT ƠN VÀ MẠNH DẠN KỂ VỚI MỌI NGƯỜI VỀ ƠN MÌNH ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GIÊSU CỨU?- Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes