LHS THỨ BẢY SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH: 12.01.2019: THÁNH Ý CHÚA ĐƯỢC TỎ HIỆNLỜI HẰNG SỐNG THỨ BẢY: 12.01.2019: THÁNH Ý CHÚA ĐƯỢC TỎ HIỆN LM. GIUSE NGUYỄN VĂN TOẢN, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes