LHS Thứ Sáu 25.01: CHÚA BAN CHO HỘI THÁNH THẨM QUYỀN TRU DIỆT TÀ THẦNLHS Thứ Sáu 25.01: CHÚA BAN CHO HỘI THÁNH THẨM QUYỀN TRU DIỆT TÀ THẦN - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes