Ngày 08.01 Chân phước Eurosia FabrisNgày 08.01 Chân phước Eurosia Fabris
Fabris sinh trong một gia đình nông dân tại làng quê nghèo khó. Học mới tương đương lớp hai tiểu học, đủ để đọc sách giáo lý và sách tu đức của thánh Alfonso di Liguori. Fabris thường đi làm đồng áng, giúp đỡ mẹ. Fabris là một giáo dân ngoan đạo của giáo xứ, và lớn lên dậy giáo lý cho các em nhỏ trong xứ đạo của mình.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo