Ngày 28.01: kính thánh Toma Aquino, Tiến sĩ Hội ThánhNgày 28.01: kính thánh Toma Aquino, Tiến sĩ Hội Thánh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo