Ngày 30.01 Thánh Mutien Marie WiauxNgày 30.01 Thánh Mutien Marie Wiaux


Mặc dầu không có năng khiếu đặc biệt về vẽ và về nhạc, nhờ sự kiên trì, Sư huynh Muziano cũng đạt tới trình độ khả dĩ có thể chỉ dẫn cho những kẻ mới học. Ngoài việc dạy vẽ, dạy nhạc cho lớp sơ đẳng, Sư huynh còn phụ trách việc giám thị phòng học và sân chơi. Suốt ngót 60 năm trời, Sư huynh không bao giờ bỏ một giờ coi nào : các thế hệ học sinh ở Malonne không quên được hình ảnh ông thầy già, bất luận thời tiết nào, giá lạnh cũng như nắng ấm, luôn luôn có mặt tại chỗ, vui vẻ, nhã nhặn, trong tay luôn luôn có cỗ tràng hạt.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo