Thánh Lễ Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 05/01/2019 tại DCCT Sài Gòn"Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng." (Lc 2,19) Thánh Lễ Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 05/01/2019 Mừng lễ Thánh Gioan Neumann Tu sĩ Giám Mục Dòng Chúa Cứu Thế: Cầu Nguyện cho Ân_Thân Nhân của Nhà Dòng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes