Thế Giới Nhìn Từ Vatican 10/01/2019: 2019 - một năm bận rộn của Đức Thánh Cha Phanxicô• Chính Thống Giáo Mạc Tư Khoa ra tối hậu thư cho tòa Constantinople • Chính thức thành lập Giáo Hội Chính Thống Ukraine –Tân Thượng Phụ tuyên bố hợp tác với Công Giáo • Đức Giám Mục Hương Cảng đột ngột qua đời • Đức Hồng Y Pietro Parolin nói Giáo Hội đã có những bước tiến rất lớn trong cuộc chiến chống lạm dụng tính dục • Các Giám Mục Hoa Kỳ bắt đầu tuần tĩnh tâm tại Chicago • Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gởi cho các Giám Mục Hoa Kỳ • Chương trình dầy đặc của Đức Thánh Cha Phanxicô trong năm 2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes