Thánh lễ Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh (Mt 2_1-12) 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 06/01/2019Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh (Mt 2_1-12) 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 06/01/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes