THÁNH LỄ - TRUYỀN CHỨC LINH MỤC TẠI GP BAN MÊ THUỘT 03.01.2019* 08g00, ngày 03/01, Truyền chức Linh mục cho hai Phó tế: - Tại Giáo xứ Vinh Hòa – hạt Giang Sơn, (X. Êa Ktur, H. Cư Kuin, Đăk Lăk) 1- Giuse Phạm Văn Thưởng quê: Giáo xứ Thánh Thể - hiện giúp Giáo xứ Kim Phát 2- Giuse M. Trần Lê Hoàng Vỹ quê: Giáo xứ Vinh Hòa - hiện giúp Cv Lê

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes