Bài giảng của Đức Cha Giuse Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên GM Phát Diệm tại DCCT Hà Nội: "PHÓ THÁC VÀO CHÚA NHƯ ĐỨC MẸ MARIA"Bài giảng của Đức Cha Giuse Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên GM Phát Diệm tại DCCT Hà Nội: "PHÓ THÁC VÀO CHÚA NHƯ ĐỨC MẸ MARIA"

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes