Bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhât V TN C - Lm. Giuse Lê Quang Uy.Cha Giuse Lê Quang Uy, DCCT giảng thánh lễ Chúa nhật V mùa thường niên năm C (10.02.2019) tại nhà thờ Nam Thái, TGP Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes