Bài giảng trong Thánh Lễ Minh Niên Kỷ Hợi 2019 tại La Vang - Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes