Cha Giuse Lê Quang Uy, DCCT giảng lễ Chúa Nhât 7 thường niên năm C (24.2.2019) tại nhà thờ Công Lý, quận 3, Sai gòn.Cha Giuse Lê Quang Uy, DCCT giảng lễ Chúa Nhât 7 thường niên năm C (24.2.2019) tại nhà thờ Công Lý, quận 3, Sai gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes