Lời hứa "giữ lại Nhà Thờ và tu viện MTG Thủ Thiêm" có đáng tin? Nếu có thì có an tâm?

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes