MỘT TRĂM TƯỚC HIỆU CỦA ĐỨC MARIA 2. MẸ LÀ HÒM BIA GIAO ƯỚCMỘT TRĂM TƯỚC HIỆU CỦA ĐỨC MARIA 2. MẸ LÀ HÒM BIA GIAO ƯỚC LỜI KINH Lạy Hòm Bia Giao Ước Mới toàn thánh, khi ngày mới hừng sáng và còn sung mãn tiềm lực, xin nhắc nhở chúng con về quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa giữa thế giới. Lạy Hòm Bia Giao Ước Mới toàn thánh, khi ngày đã tỏ sáng và đầy dẫy hoạt động, xin nhắc nhở chúng con về sự hiện diện năng động của Thiên Chúa giữa thế giới. Lạy Hòm Bia Giao Ước Mới toàn thánh, khi ngày đã tàn và đã trọn đủ, xin nhắc nhở chúng con về tình ấp ủ muôn đời của Thiên Chúa dành cho thế giới. Lạy Mẹ chí thánh, xin nhắc nhở chúng con về sự gần gũi của Thiên Chúa, để từng giây phút chúng con được hân hoan trong tình yêu bao la của Người. Amen.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes