MỘT TRĂM TƯỚC HIỆU CỦA ĐỨC MARIA: 6.ĐỨC MẸ LÀ ĐẤNG NÂNG ĐỠ NGƯỜI KHỐN KHÓĐỨC MẸ LÀ ĐẤNG NÂNG ĐỠ NGƯỜI KHỐN KHÓ ĐỨC MẸ LUXEMBURG Lời Kinh : Lạy Mẹ dấu yêu, Ðấng An Ủi Người Khốn Khó, chúng con van xin sự ủi an của Mẹ, không phải cho chúng con, nhưng cho những người thực sự đang khổ đau, những nạn nhân của chiến tranh, bệnh tật, đói kém, giá lạnh, không nhà, thiên kiến, thất nghiệp, và vô vàn những sự dữ đầy dẫy khác trên thế giới nhiễu nhương này. Xin Mẹ hãy ban xuống niềm ủi an cho tâm trí họ, để họ biết trông cậy vào tình yêu Thiên Chúa. Và xin Mẹ hãy sai chúng con đến với họ như những người đem ủi an, bình an, chữa lành, lương thực, hơi ấm, chỗ ở, yêu thương, đón nhận, việc làm và lòng thành đến cho họ, để họ và chúng con cùng được nghiệm cảm chương trình quan phòng của Thiên Chúa đang được thực hiện. Amen.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes