Ngày 18.02 Thánh Geltrude Comensoli


Ngày 18.02 Thánh Geltrude Comensoli


Khi còn bé, chị đã có lòng mộ mến Thánh thể, và lúc lên 6 tuổi, em đã lén lấy khăn choàng của người mẹ đội lên đứng ở bao lơn cung thánh để rước Mình Thánh Chúa. 13 năm sau đó, chị xin vào tu dòng thánh Angelica Merici, chuyên lo việc giáo dục. Do lòng kính mến Thánh Thể thôi thúc, chị đã lập hội dòng "Thờ lạy Thánh Thể" và tuyên khấn đổi tên là nữ tu Geltrude của Chúa Thánh Thể ngày 15 tháng 12 năm 1884 ở Bergamo.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo