Thế Giới Nhìn Từ Vatican 21/02/2019: Xúc phạm tượng Chúa và Đức Mẹ kinh hoàng tại Pháp• Trong thư trả lời, Đức Thánh Cha gọi Maduro là “Ông” thay vì “Tổng thống” • Phó Chủ tịch HĐGM Venezuela kêu gọi Maduro mở mắt nhìn những đau khổ của dân chúng và thoái vị • Đức Thánh Cha bổ nhiệm Hồng Y Nhiếp Chính để điều hành công việc của Tòa Thánh khi trống ngôi Giáo Hoàng • Đức Thánh Cha công nhận phép lạ nhờ lời cầu bầu của Chân Phước Hồng Y John Henry Newman • Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không thể tùy tiện chế biến Phụng Vụ theo phong thái, ý thích và xu hướng cá nhân • 10 ngày đầu tháng Hai, 10 vụ phạm thánh nghiêm trọng tại Pháp

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo