Bài giảng của ĐTC Phanxico ngày 03.03.2019: "Khi muốn nói xấu người khác, hãy cắn lưỡi mình thật mạnh"Bài giảng của ĐTC Phanxico ngày 03.03.2019: "Khi muốn nói xấu người khác, hãy cắn lưỡi mình thật mạnh"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes