Bài Giảng: Tĩnh tâm tại Thái Hà (Người lớn - ngày 1) - 25.03.2019 "NÓI HÀNH NÓI XẤU" - LM GIUSE NGUYỄN TIẾN LỘC, DCCTBài Giảng: Thánh lễ tĩnh tâm tại Thái Hà - 25.03.2019 "NÓI HÀNH NÓI XẤU" - LM GIUSE NGUYỄN TIẾN LỘC, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes