BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 09.03.2019 - 12.03.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 09.03.2019 - 12.03.2019 Những bản tin sẽ phát: 1 37 anh chị em ghi danh dự tòng tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội 2 Thánh lễ Bế Mạc Đại Hội Giáo Lý Viên Tổng Giáo phận Hà Nội 2019 3 Thánh lễ Giỗ đầu Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc 4 lễ cầu nguyện cho bệnh nhân, mừng Bổn Mạng Ban Caritas, BAXH Xuân Lộc

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes