Cha Giuse Lê Quang UY, DCCT giảng tĩnh tâm mùa chay 2019 tại giáo xứ Thánh An Tôn, quận 1. Ngày thứ nhất: "Đẻ làm Hòa Với Chính Bản Thân MÌnh"Cha Giuse Lê Quang UY, DCCT giảng tĩnh tâm mùa chay 2019 tại giáo xứ Thánh An Tôn, quận 1. Ngày thứ nhất: "Đẻ làm Hòa Với Chính Bản Thân MÌnh"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes