Cha Giuse Lê Quang Uy, DCCT giảng tĩnh tâm mùa chay 2019 tại giáo xứ Thánh An Tôn, quận 1. Ngày thứ hai, chủ đề: "ĐỂ LÀM HÒA VỚI MỌI NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH"


Cha Giuse Lê Quang Uy, DCCT giảng tĩnh tâm mùa chay 2019 tại giáo xứ Thánh An Tôn, quận 1. Ngày thứ hai, chủ đề: "ĐỂ LÀM HÒA VỚI MỌI NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes