Cha Giuse Lê Quang Uy, DCCT giảng tĩnh tâm mùa chay 2019 tại giáo xứ Thánh An Tôn, quận 1. Ngày thứ ba, chủ đề: "ĐỂ LÀM HÒA VỚI CHA TRÊN TRỜI"


Cha Giuse Lê Quang Uy, DCCT giảng tĩnh tâm mùa chay 2019 tại giáo xứ Thánh An Tôn, quận 1. Ngày thứ ba, chủ đề: "ĐỂ LÀM HÒA VỚI CHA TRÊN TRỜI"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes