Giảng lễ Chúa Nhật I Mùa Chay 08g00 - 10/03/2019


Giảng lễ Chúa Nhật I Mùa Chay C (Lc 4,1-13) 08g00 – JB Lê Đình Phương CSsR 10/03/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes