Giáo Hội Năm Châu 04/03/2019: Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trong Giáo Hội


Trong mấy ngày qua, VietCatholic đã cố gắng cung cấp một số thông tin liên quan đến Hội Nghị Thương Đỉnh về Bảo Vệ Trẻ Em Trong Giáo Hội, chú trọng nhiều tới các bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng và các nhân vật khác mà chúng tôi cho là chủ yếu để nắm được đường hướng giải quyết nạn lạm dụng tình dục trong Giáo Hội, một nạn đau lòng đến độ làm cho một vị Hồng Y phải tức tưởi khóc trong lúc đọc bài thuyết trình của mình. Dòng nước mắt này nhất định mang nhiều ý nghĩa cả hối hận lẫn hối tiếc và tức giận. Nay hội nghị đã kết thúc, trong chương trình Giáo Hội Năm Châu tuần này, chúng tôi muốn duyệt lại toàn bộ các sự kiện đã diễn ra trong thời gian 4 ngày qua.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes