Giáo Hội Năm Châu 11/03/2019: Tự thuật của Đức Hồng Y George PellTrước các tin tức đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến Giáo Hội, cách riêng là Giáo Hội tại Úc Đại Lợi, chúng tôi xin mạn phép tạm ngưng chương trình thường lệ để trình bày với quý vị và anh chị em những tin tức rất hệ trọng liên quan đến Đức Hồng Y George Pell.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes