LHS Thứ Bảy 09.03.2019: "Ông Lêvi bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người" - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCTLHS Thứ Bảy 09.03.2019: "Ông Lêvi bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người" - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes