LHS Thứ Bảy 23.03.2019: CHA MẸ SINH CON, TRỜI SINH TÍNH


LHS Thứ Bảy 23.03.2019: CHA MẸ SINH CON, TRỜI SINH TÍNH - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes