LHS Thứ Sáu 29.03.2019: KÍNH MẾN VÀ YÊU NGƯỜI TRÊN HẾT MỌI SỰ


LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 29.03.2019: KÍNH MẾN VÀ YÊU NGƯỜI TRÊN HẾT MỌI SỰ Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes