LHS Thứ Tư 20.03.2019: ĐI THEO CHÚA, LỘI NGƯỢC DÒNGLHS Thứ Tư 20.03.2019: ĐI THEO CHÚA, LỘI NGƯỢC DÒNG - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes