MỘT TRĂM TƯỚC HIỆU CỦA ĐỨC MARIA: ÐẤNG ÐỒNG TRINH TRỌN ÐỜIÐẤNG ÐỒNG TRINH TRỌN ÐỜI LỜI KINH Ôi Ðấng Trọn Ðời Ðồng Trinh, xin cứu con khỏi cảnh muộn phiền, đó là tình trạng u uẩn điều khiển mọi bước chân con và mong chờ mọi thành quả, hoạch định và xúc tiến để đạt đến những mục tiêu con ấp ủ, giữ chặt các định kiến của con về cuộc sống, bởi vì bất cứ sự ngạc nhiên nào cũng làm đảo lộn tất cả những chương trình của con. Lối sống này đem lại cho con quá ít niềm vui, nhưng con lại không chịu đổi thay. Lạy Ðấng Trọn Ðời Ðồng Trinh, xin cho con biết nhận ra ơn soi động thánh thiện. Xin soi sáng cho con thấy những khả năng vô giới hạn của tâm trí con. Xin mở rộng cửa linh hồn con cho Thiên Chúa vô cùng! Xin giúp con nghe được những lời đầy hứng khởi của thiên thần, “Ðối với Thiên Chúa, không có gì là không thể,” để sau cùng, con dám từ bỏ thói lệ của con, biết chấp nhận cảnh bấp bênh và tìm kiếm phần phúc hoan lạc mà Thiên Chúa đã đoái thương tiền định khi tạo thành nên con. Amen.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes