Ngày 10.03 Thánh Marie EugénieNgày 10.03 Thánh Marie Eugénie

Phép lạ dẫn đến việc phong thánh cho Mẹ Marie Eugénie Milleret ngày hôm nay là một em bé Phi Luật Tân 12 tuổi có não bị hư hại nặng, ảnh huởng tới thị giác của em. Em đã cầu nguyện với Nữ Tu Maire Eugenie và em được lành bệnh. Em cũng có mặt trong buổi lễ này và đươc vinh dự dâng của lễ và tặng hoa cho ĐGH.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo