Ngày 12.03 Thánh Luigi OrioneNgày 12.03 Thánh Luigi Orione

Ngài hết sức tôn sùng Ðức Mẹ và phổ biến lòng tôn sùng Ðức Mẹ bao nhiêu có thể. Bằng lao công của những chủng sinh thuộc thẩm quyền mình, ngài đã xây cất những đền thánh Our Lady of Safe Keeping ở Tortona và Our Lady of Caravaggio ở Fumo. Vào mùa đông năm 1940, ngài đã về nhà Sanremo để dưỡng bệnh tim và phổi. Sau đó 3 ngày, tức vào ngày 12 tháng 3 năm 1940, ngài đã qua đời giữa anh em của mình, bằng tiếng thở than: "Giêsu ơi, Giêsu ơi! con ra đi đây".

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo