Ngày 21.03 Thánh Nicolas FlüeThánh Nicolas de Flue là con người cầu nguyện và có đức tin vững mạnh. Vào năm 1467, sau 20 năm sống đời vợ chồng, thể theo tiếng gọi trong tâm hồn, ngài rời nếp sống gia đình để sống một cuộc đời ẩn tu trong miền núi Welch. Dù được người vợ đạo đức khuyến khích và đồng thuận với ý định của ngài nhưng những người chung quanh và dân chúng không am hiểu đều lên tiếng chê trách ngài.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo