ĐTC Phanxico sẽ tuyên phong Chân Phúc cho 7 Giám Mục tử đạo dưới thời bách hại của Cộng Sản RumaniĐTC Phanxico sẽ tuyên phong Chân Phúc cho 7 Giám Mục tử đạo dưới thời bách hại của Cộng Sản Rumani

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes