Thánh lễ truyền chức Phó tế tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng (29/3/2019)Thánh lễ truyền chức Phó tế tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng (29/3/2019)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes