LỄ KÍNH THÁNH GIUSE, bạn trăm năm Đức Maria 18/3/2019. Đức Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân chủ tế Thánh lễ, cử hành nghi thức làm phép nhà nguyện và núi Đức Mẹ.Trực tiếp: LỄ KÍNH THÁNH GIUSE, bạn trăm năm Đức Maria 18/3/2019. Đức Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân chủ tế Thánh lễ, cử hành nghi thức làm phép nhà nguyện và núi Đức Mẹ.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes