Trực tiếp: Thánh Lễ Giỗ Đầu ĐCTGM Phaolô Bùi Văn Đọc ngày 07.03.2019


Trực tiếp: Thánh Lễ Giỗ Đầu ĐCTGM Phaolô Bùi Văn Đọc ngày 07.03.2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes