Trực tiếp: Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro 18g00: 06/03/2019 - Đền ĐMHCG Sài GònTrực tiếp: Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro 18g00: 06/03/2019 - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes