Đại hội Giới trẻ Mùa Chay Giáo Phận Đà Nẵng (2019)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

------------- NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2019 GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG AN SƠN - LỄ LÁ NGÀY 13/4/2019

- KHAI MẠC RƯỚC THÁNH GIÁ - BÀI THUYẾT TRÌNH: CHA PHÊRÔ PHAN TẤN KHÁNH, PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ.
- DIỄN NGUYỆN
VĂN NGHỆ GIAO LƯU

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes