Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 30.04.2019: "Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta là người ngoại đội lốt Kitô hữu"Chúa Thánh Thần giúp chúng ta tái sinh từ những giới hạn và từ sự chết nơi chúng ta. Chúng ta cần dành cho Người một vị trí trong cuộc đời mình. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh như thế trong bài giảng sáng nay, 30/04/2019, tại nhà nguyện thánh Marta. Ngài cũng nhắc nhớ rằng không thể sống đời Kitô hữu nếu không có Chúa Thánh Thần.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes