Bài giảng lễ công lý và hòa bình 31.3.2019 tại DCCT Sài Gòn - Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCTBài giảng lễ công lý và hòa bình 31.3.2019 tại DCCT Sài Gòn - Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes