Bài giảng Tĩnh tâm mùa chay năm 2019 tại Giáo xứ Thánh Tâm, ngày cuối cùng - Lm. Lê Quang Uy.Cha Giuse Lê Quang Uy, DCCT giảng tĩnh tâm mùa chay tại Nhà thờ Thánh Tâm quận 9, ngày cuối cùng thứ bảy 06.4.2019. Chủ đề: THIÊN CHÚA CHỜ GẶP CHÚNG TA VỚI ƠN HỒI SINH.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes