BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 10.04.2019 - 14.04.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 10.04.2019 - 14.04.2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Nghi thức Sám hối cộng đồng tại Giáo xứ Chính tòa Hà Nội năm 2019 2 Làm phép chuông, Bàn Thờ, Nhà Thờ Bàu Hoang – GP Vĩnh Long 3 Đức cha Giuse thăm mục vụ Mùa Chay tại Giáo xứ Tà Lùng – GP Lạng Sơn 4 Giáo xứ Tiếp Võ – GP Hà Tĩnh: Thánh lễ đặt viên đá xây Trường Giáo Lý 5 Linh mục hạt Thanh Oai – TGP Hà Nội họp mặt thường kỳ tháng 4/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes